Archive

หารือการจัดแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ส่งเสริมการเป็นเมืองกีฬาและกระตุ้นเศรษฐกิจใน จ.ภูเก็ต – หนังสือพิมพ์ เสียงใต้ รายวัน – เสียงใต้รายวัน

หารือการจัดแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ส่งเสริมการเป็นเมืองกีฬาและกระตุ้นเศรษฐกิจใน จ.ภูเก็ต – หนังสือพิมพ์ เสียงใต้ รายวัน  เสียงใต้รายวัน

Read More »